Diabeteksen hoidon tavoitteet ovat oireettomuus, elämänlaadun parantaminen ja lisäsairauksien ehkäisy. Kun hoito on saatu kohdalleen, mielialasi ja kuntosi todennäköisesti kohenevat, ja olosi virkistyy kaikin puolin. Eikä huonompi tavoite ole sekään, että sinulla on mahdollisuus saada lisää parempia elinvuosia.

Hoidossa tärkeää on kokonaisvaltaisuus eli hoitaa erityisen hyvin kaikki lisäsairauksien vaaratekijät:

 • kohonnut verensokeri
 • kohonnut verenpaine
 • poikkeavat veren rasva-arvot
 • tupakointi
 • ylipaino.

Hoidon kulmakivinä ovat lääkehoito ja terveelliset elintavat: painonhallinta, terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja tupakoimattomuus. On tärkeää, että noudatat aina lääkärin sinulle antamia hoito-ohjeita. Muistathan myös, että lääkitystä ei koskaan saa lopettaa omatoimisesti.

Tässä sinulle koottuna diabeteksen hoidon yleiset tavoitteet verensokerin, kolesterolin ja verenpaineen suhteen. On kuitenkin tärkeää, että keskustelet lääkärin kanssa ja tiedät omat yksilölliset tavoitteesi, sillä ne voivat poiketa yleisistä tavoitteista

Verensokeri

Hoidon tavoitteena on pitää verensokeri mahdollisimman normaalina eli lähellä terveiden arvoja (4–8 mmol/l). Tyypin 2 diabeetikon verensokerin yleiset tavoitearvot ovat:

 • paastoarvot 7 mmol/l
 • aterioiden jälkeen alle 10 mmol/l
 • sokerihemoglobiini eli HbA1c alle 53 mmol/mol.

Sokerihemoglobiini kuvastaa keskimääräistä verensokeripitoisuutta viimeisen 6–8 viikon ajalta. Terveillä henkilöillä sokerihemoglobiinipitoisuus on 20–42 mmol/mol.

Muistathan, että sinulle asetetut tavoitearvot voivat poiketa yleisistä tavoitearvoista. Näiden tavoitearvojen saavuttamiseksi tärkeää on noudattaa sovittua lääkitystä yhdessä terveiden elintapojen kanssa (terveelliset ruokatottumukset, painonhallinta ja liikunta).

MITTARI TAVOITE HUOMIOITAVAA
HbA1C (mmol/mol, %) alle 53 (7,0 %) ellei vakavia hypoglykemioita (yksilöllinen tavoiteasettelu)
Paastoglukoosipitoisuus (mmol/l) alle 7 omamittauksissa
Aterian jälkeinen glukoosipitoisuus (noin kaksi tuntia ateriasta) (mmol/l) alle 10 omamittauksissa
LDL-kolesterolipitoisuus (mmol/l) alle 2,5 kaikilla diabeetikoilla
alle 1,8 tai ≥ 50 %:n vähenemä lähtöarvosta diabeetikoilla, joilla on valtimosairaus, mikrovaskulaarikomplikaatioita tai muita valtimosairauden riskitekijöitä
Verenpaine (mmHg) alle 140/80

Lähde: Diabeteksen käypä hoito -suositus

Kohonnut verenpaine

Noin joka toisella diabeetikolla on kohonnut verenpaine. Yleinen tavoitelukema on 140/80 mmHg, mutta lääkärisi on voinut asettaa sinulle myös toisenlaisen, juuri sinulle sopivan yksilöllisen tavoitteen. Esimerkiksi nefropatiaa sairastavilla diabeetikoilla tavoite voi olla yleistä tavoitetta alhaisempi verenpainearvo.

Kohonneen verenpaineen hoidossa tärkeää on yhdistää terveet elintavat ja tarvittaessa säännöllinen lääkehoito. Usein pienet muutokset elintavoissa tuovat positiivisia tuloksia:

 • Ruokasuolan käytön vähentäminen esimerkiksi kymmenestä viiteen grammaan vuorokaudessa alentaa kohonnutta verenpainetta keskimäärin 6/4 mmHg.
 • Alkoholin runsaan käytön vähentäminen alentaa kohonnutta verenpainetta 5/3 mmHg.
 • Säännöllinen, kestävyystyyppinen liikunta alentaa kohonnutta verenpainetta 5/3mmHg.
 • Ylipainon vähentäminen 3–9 prosentilla (esim.sadasta kilosta pois 3–9 kiloa) alentaa kohonnutta verenpainetta 3/3 mmHg.

Hyvin usein elintavat eivät riitä verenpaineen hoidoksi, vaan lisäksi tarvitaan säännöllinen lääkehoito. Diabeetikoilla hoitotavoitteeseen pääsy vaatii usein lääkitystä kahdella tai useammalla verenpainelääkkeellä. On tärkeää, että noudatat saamiasi hoito-ohjeita. Verenpainelääkitystä ei pidä lopettaa omatoimisesti.

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöt

Rasva-arvojen tehokas hoito kannattaa, sillä se pienentää valtimosairauksien ja ennenaikaisen kuoleman vaaraa.

Rasva-arvojen suositusarvot ovat:

 • Triglyseridit alle 1,7 mmol/l
 • LDL-kolesteroli alle 2,5 mmol/l (jos olet sairastanut valtimotautitapahtuman, tavoitearvo on alle 1,8 mmol/l)
 • HDL-kolesteroli yli 1,1 mmol/l
 • Kokonaiskolesteroli alle 4,5 mmol/l

Lääkärisi voi asettaa sinulle myös yksilölliset tavoitearvot, joissa huomioidaan kaikki vaaratekijäsi sydän- ja verisuonisairauksien suhteen.

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitamisessa on tärkeää yhdistää terveelliset elintavat ja tarvittaessa säännöllinen lääkehoito. Oikealla ruokavaliolla voi parantaa veren rasva-arvoja jopa 10–20 prosenttia. Samoin säännöllinen pitkäkestoinen kestävyysliikunta (esim. reipas kävely, sauvakävely, uinti, hiihto, soutu) voi lisätä hyvän HDL-kolesterolin määrää noin viidellä prosentilla. Monen kohdalla elintavat eivät kuitenkaan riitä yksin hoitamaan rasva-arvoja, vaan lisäksi tarvitaan kolesterolilääkitystä. On tärkeää, että noudatat lääkäriltäsi saamiasi hoito-ohjeita.

Lisääntynyt veren hyytymistaipumus

Tyypin 2 diabeetikkona sinulle voi kehittyä normaalia helpommin valtimosairaus, jolla tarkoitetaan esimerkiksi sydäninfarktia tai aivohalvausta. Lisääntynyt veren hyytymistaipumus on yksi metaboliseen oireyhtymään kuuluvista häiriöistä.

Veren hyytymistaipumusta voidaan vähentää esim. pienellä annoksella asetyylisalisyylihappoa (eli tutummin aspiriinia). Sinun on hyvä neuvotella asetyylisalisyylihapon käytöstä lääkärisi kanssa.