Hoidon onnistuminen on tärkeää, ja sinulla on siinä tärkein rooli. Lääkäri ja diabeteshoitaja ovat tukenasi hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Verensokerin omaseuranta

Verensokerin omaseuranta on oleellinen osa diabeteksen hoitoa. Seurannasta sovitaan aina yhdessä lääkärin ja/tai diabeteshoitajan kanssa. Seurantatiheyteen vaikuttavat mm. lääkitys, sokeritasapaino ja hoidon tavoitteet. Omaseuranta lisää mahdollisuuksiasi vaikuttaa hoidon onnistumiseen merkittävästi.

Tyypin 2 diabeetikon verensokerin yleiset tavoitearvot:

  • paastoarvot useimmiten alle 7 mmol/l
  • aterioiden jälkeen useimmiten alle 10 mmol/l.

Tavoitearvot sovitaan yhdessä lääkärin kanssa yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

SEURATTAVAT ASIAT:
3–6 kuukauden välein Vuosittain 1–3 vuoden välein
Omahoidon toteutuminen ja ongelmat Kreatiniinipitoisuus, laskennallinen glomerulusten suodatusnopeus (munuaisten toiminta) ALAT (maksa-arvo)
HbA1C Mikroalbuminuria (munuaisten toiminta) Lipidit (rasva-arvot)
Hypoglykemiat (liian matala verensokeri) Jalkojen kunto Silmänpohjakuvaus
Paino, liikunta, elintavat Hampaat EKG (sydänfilmi) ja fyysisen suorituskyvyn muutokset
Insuliinin pistopaikat Verenpaine ja syke
Voimavarat ja jaksaminen

 

Lataa omaseurannan työkaluksi helppokäyttöinen Diabetes hoitoon -mobiilisovellus. Se kulkee aina luontevasti mukana puhelimessasi. Myös raportointi lääkärille on vaivatonta sähköpostitse liikkuvalla PDF-raportilla.

Lataa sovellus tästä

Lataa seurantavihko tästä

Hoidon arviointi

Vastaanottokäynneillä arvioidaan yhdessä, miten hoidon tavoitteet ovat toteutuneet ja autetaan sinua saamaan tarpeellisia tietoja ja taitoja. Yleinen seurantaväli on 3–6 kuukautta.

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että

  • omat tavoitearvosi on kirjattu sairaskertomukseesi, josta myös sinulla on kopio
  • joka käynnillä sovitaan seuraava vastaanottokäynti ja sen sisältö.